BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Symbolika

Nadanie 1. Grójeckiemu Ośrodkowi Radioelektronicznemu

imienia ppłk Jana Kowalewskiego

decyzja

      Postać patrona jednostki wojskowej jest ściśle związana z charakterem wykonywanych przez nią zadań.  Ppłk Jan Kowalewski był między innymi kierownikem wydziału wywiadu radiowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Szczególne zasługi ppłk Jana Kowalewskiego wyrażają się w złamaniu kodów i szyfrów armii rosyjskiej i ukraińskiej podczas walk o granicę wschodnią odrodzonego państwa polskiego. Jego czyn był okryty tajemnicą przez ponad 90 lat.

      Przyjmując imię ppłk Jana Kowalewskiego - 1. Grójecki ORel. uhonoruje pamięć i wkład w zwycięstwo jaki wnieśli polscy wojskowi radiooperatorzy w latach 1919-1920, a tym samym podkreśli znaczenie radiowywiadu wojskowego zarówno z tamtego okresu, jak i obecnie funkcjonującej jednostki wykonującej bardzo ważne zadania w strukturach SZ RP i w układzie sojuszniczym.

 

Oznaka 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego

oznaka2

Zgodnie z "Decyzją nr 403/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Ośrodka Radioelektronicznego" wprowadza się nową oznakę rozpoznawczą ośrodka. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


       Opis oznaki rozpoznawczej

Kształt oznaki nawiązuje wyglądem do tarczy rycerskiej, symbolizuje to broń obronną rycerstwa polskiego. Kolorystyka użyta wewnątrz tarczy nawiązuje do regionu mazowieckiego, a w szczególności do kolorów używanych przez władców Mazowsza (Książąt Mazowieckich). Kolorystyka bieli i czerwieni stosowana była w ich herbach, chorągwiach oraz tarczach rycerskich.

Układ szachownicy wewnątrz tarczy przedstawia przynależność do Sił Powietrznych.

Wewnątrz oznaki umieszczono cyfrę "1" oraz znaczniki odległości i azymuty, charakteryzujące specyfikę pracy oraz numer Ośrodka.
Żółty kolor obwódki tarczy oraz cyfry "1" nawiązuje do lotnictwa II RP, który używany był na otokach rogatywek, patkach kołnierzy mundurów oraz lampasach spodni. Kolor stalowy mundurów galowych lotnictwa został wprowadzony w 1936 r.

Wersja oznaki na mundur polowy ma zmieniona kolorystykę. Zastosowano zestaw barw maskujących.

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych