BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Kontakt

 

Adres do korespondencji:

 

 

1. Ośrodek Radioelektroniczny
05-600 Grójec


Email: 1orel.sekretariat@ron.mil.pl

 

 

 

 
Dowódca 1. Ośrodka Radioelektronicznego
 przyjmuje kadrę oraz pracowników wojska  w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek w godz. 15.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

Szef Sekcji Personalnej
przyjmuje w wyżej wymienionych sprawach codziennie w godz. 14.00-15.00

 

Podstawa prawna: Kodeks postępowania Administracyjnego - Ustawa z dnia 14.06.1960r.
Dział VIII. Skargi i wnioski (art.221-260)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2000r. w sprawie organizacji, przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 02.5.46)

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych