BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Aktualności

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK PRACOWNIKÓW WOJSKA
PRZY JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 3411

 

NASZ ADRES:

NSZZ PW
Jednostka Wojskowa 3411
05 – 600 GRÓJEC

 

 

 

ZARZĄD ZAKŁADOWY:

 

PRZEWODNICZĄCY:
RYSZARD PIOTR OLIK
tel.
(MON): 261 513 447
tel. (GSM): 509 465 426

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
ELŻBIETA DESKA
tel. (MON): 261 513 217

 

 

SKARBNIK:
RENATA GODUSŁAWSKA

 

 

SEKRETARZ:
IWONA KRAWCZYK

 

 

CZŁONKINIE ZARZĄDU:
GRAŻYNA SKRUCZAJ
MARTA GROMEK
(GRE LIDZBARK WARMIŃSKI)

 

 

KOMISJA REWIZYJNA - PRZEWODNICZĄCY:

 

GRZEGORZ SKRĘTOWSKI
tel. (MON): 261 513 489

 

SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY:
LESZEK CIEPIENIAK
tel.
(MON): 261 513 220

______________________________________________________

       
 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZWIĄZKU?

 

Każdy pracownik wojska, który zainteresowany jest przynależnością do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska (NSZZ PW), zobowiązany jest wypełnić deklarację członkowską (do pobrania), która po podpisaniu stanowić będzie wniosek o przyjęcie w poczet członków NSZZ PW. Wypełnioną deklarację należy przekazać do zakładowej organizacji związkowej, działającej przy Jednostce Wojskowej 3411.

Przypomnę, że zgodnie ze Statutem NSZZ PW z 1992 r. (§2. pkt 2, ppkt. 1 i 2) związek zrzesza – na zasadzie dobrowolności – głównie pracowników wojska, jednakże swój akces do NSZZ PW zgłosić mogą również emeryci i renciści, którzy prawa członkowskie nabyli podczas zatrudnienia w wojsku.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI!

 

____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wakujących stanowisk w 1.ORel:

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych