BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Anonimowy Telefon Zaufania 1.ORel

Jeśli:

 

- masz jakieś problemy osobiste lub związane ze służbą,

 

- potrzebujesz pomocy, wsparcia lub rady,

 

- masz problem w relacjach z innymi ludźmi,

 

- czujesz się niewłaściwie traktowany w pracy,

 

- zaobserwowałeś jakieś nieprawidłowości lub nadużycia w pracy,

 

- zauważasz jakieś zagrożenia w środowisku pracy i nie chcesz, lub z różnych powodów nie możesz, skorzystać z bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z osobami gotowymi służyć Ci pomocą i radą w sytuacjach trudnych i kryzysowych zadzwoń i nagraj wiadomość.

 

1orel.skrzynkazaufania@wp.mil.pl

Anonimowy Telefon Zaufania 1.ORel. 261-513-449

 

Dostęp do Anonimowego Telefonu Zaufania 1.ORel. ma wyłącznie psycholog.

Gwarantujemy poważne podejście do problemu, pełną dyskrecję, pomoc w rozwiązaniu zgłaszanego problemu oraz podjęcie natychmiastowych działań w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości
i zagrożeń.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych