BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Historia

 

Zarys historii
1. Ośrodka Radioelektronicznego

1. Ośrodek Radioelektroniczny od dnia 01.04.2000 roku jest spadkobierczynią dziedzictwa Jednostki Wojskowej 2962, która utworzona została w Pile 15 sierpnia 1957 roku jako Ośrodek Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych. W lipcu 1961 roku przeniesiona została do m. Ogrodzienice koło Grójca, gdzie stacjonuje do dnia dzisiejszego.

 Z uwagi na charakter wykonywanych zadań, posiada pododdziały rozmieszczone na obszarze całego kraju. Zmiany organizacyjne spowodowały przekształcenie 1. Ośrodka Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych w 1.Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego w 1971 r.

 Obecny kształt jednostki po reorganizacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej wraca do historycznej nazwy Ośrodka.

 

POCZĄTKI OŚRODKA

 

W dniu 17.09.1957 r.  dowódcą jednostki został

mjr Stanisław Sobczyk. 

Zalążek jednostki stanowiło 41 żołnierzy służby zasadniczej,

którzy przybyli w dniu 18.10.1957 r. z JW. 3007 Śrem oraz 

13 kierowców z JW. 3753 Toruń.

Wśród pierwszych żołnierzy służby zasadniczej, którzy całe swoje życie

zawodowe związali  z jednostką byli:

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/andrzej_magacz.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/eugeniusz_dubis.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/jan_dulny.jpg

Andrzej Magacz

Eugeniusz Dubis

Jan Dulny

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/zbigniew_dabkowski.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/adolf_derylo.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/alfred_szwochertowski.jpg

Zbigniew Dabkowski

Adolf Derylo

Alfred Szwochertowski

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/jozef_kusztal.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/marian_jedruszczak.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/stanislaw_karpuk.jpg

Józef Kusztal

Marian Jedruszczak

Stanislaw Karpuk

 

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/tadeusz_cylinski.jpg

 

 

Tadeusz Cylinski

 

 

 

NOWE MIEJSCE - NOWE WYZWANIA

Z uwagi na słabą infrastrukturę tak jak w Pile kadra  wspólnie z żołnierzami przystąpiła  do jej rozbudowy oraz do przystosowania do pracy bojowo - rozpoznawczej. 
Wiosną 1962 roku jednostka  została oddziałem gospodarczym i rozwijała się organizacyjnie, kadrowo, technicznie oraz logistycznie. Równocześnie tworzono pierwsze grupy terenowe w Witkowie koło Stargardu Szczecińskiego oraz w Dłużynie Dolnej koło Zgorzelca.

 

PIERWSZE  LATA NA MAZOWIECKIEJ ZIEMI

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/1.jpg

Dziesięciolecie jednostki, na trybunie
od lewej
mjr Tadeusz Kurenda
ppłk Adam Górecki

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/2.jpg

Praca przed sztabem na pierwszym planie
od lewej
kpt. Władysław Poczęty
ppłk Henryk Kruk

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/3.jpg

Pierwsza grupa żołnierzy w Witkowie
od lewej
kpr. Adolf Deryło
pierwszy z prawej st.szer. Józef Kusztal

REALIZACJA ZADAŃ BOJOWO ROZPOZNAWCZYCH

Głównym zadaniem jednostki od początku jej powstania, jest uprzedzanie aktywnych środków wojsk o zagrożeniu terytorium Polski przez ŚNP przeciwnika. Realizację zadań bojowo-rozpoznawczych Ośrodek Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych w Pile rozpoczął w kwietniu 1958 r.

 

 

DOWÓDCY JEDNOSTKI

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/dowodcy/stanislaw_sobczyk.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/dowodcy/roman_falinski.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/dowodcy/jan_boguta.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/dowodcy/lucjan_wojcicki.jpg

płk Stefan Sobczyk
(1957-1963)

 

ppłk Roman Faliński 
(1963 – 1967, 
1968– 1970, 
1973 – 1976)

ppłk Jan Boguta
(1967 – 1968)

 

ppłk Lucjan Wójcicki
(1970-171)

 

       

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/dowodcy/jan_krawczyk.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/dowodcy/czeslaw_stefanski.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/dowodcy/zbigniew_goluch.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/dowodcy/kazimierz_klobukowski.jpg

ppłk Jan Krawczyk
(1971-1973)

 

ppłk Czesław Stefański
(1976 – 1985)

 

ppłk Zbigniew Goluch
(1985 – 1987)

 

płk Kazimierz Kłobukowski
(1987 – 1997)

 

     

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/dowodcy/miroslaw_sobiesiak.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/dowodcy/marek_grzmiaczka.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/dowodcy/stefan_walowski.jpg

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/dowodcy/wojciech_krajza.jpg

płk Mirosław Sobiesiak
(1997-2003)

płk Marek Grzmiączka
(2003-2007)

płk Stefan Walowski
(2007-2009)

płk Wojciech Krajza
(2009-2010)

 

     
     

płk Andrzej Kozera
(2010-      )

 

   

 

 

 

 

TRADYCJE JEDNOSTKI

W styczniu 1996 roku zawiązał się Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla naszej jednostki. Inicjatywa ta wynikała z nowej ustawy o znakach i odznaczeniach w Siłach Zbrojnych RP oraz uznaniu zasług całego stanu osobowego dla Sił Zbrojnych i Ziemi Grójeckiej.

 

17 sierpnia 1996 - jednostka otrzymała sztandar nowego wzoru,ufundowany przez społeczeństwo ziemi grójeckiej, kadrę i pracowników wojska. Sztandar dowódcy pułku, płk Kazimierzowi Kłobukowskiemu wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wiceminister Obrony Narodowej Tadeusz Grabowski.


 

Dowódca Pułku płk Kazimierz Kłobukowski po raz ostatni prezentuje stary sztandar.

15 sierpnia 1997 roku jednostka obchodziła jubileusz 40-lecia powstania.

http://www.1orel.sp.mil.pl/images/stories/historia/5.jpg

Za wybitne osiągnięcia w działalności 
bojowo – rozpoznawczej jednostka 
została wyróżniona przez Dowódcę WLOP
„Statuetką Lotnika”.
 
Statuetkę wręczył Szef Sztabu WLOP 
gen. bryg. Pil. Andrzej Dulęba 
Dowódcy Pułku ppłk Mirosławowi Sobiesiakowi.

 

Kolejne lata w jednostce upływały na dostosowaniu struktur organizacyjnych sił i środków rozpoznania
1. ORel do Narodowego Systemu Rozpoznania oraz zmian zachodzących w Siłach Zbrojnych.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.06.2004r. w sprawie przeformowania dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem 01.07.2004r. przeformowano Dowództwo WLOP na Dowództwo Sił Powietrznych.

W 2004r. jednostka zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami od 01 lipca zmieniła strukturą organizacyjną, weszła w skład Sił Powietrznych i została bezpośrednio
podporządkowana Dowódcy Sił Powietrznych. Z dniem tym, kadra została wyznaczona na nowe stanowiska służbowe, zgodnie z nowym etatem oraz ustawą pragmatyczną o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Okres ten to, również intensywna modernizacja sprzętu technicznego, systemów dowodzenia i łączności oraz baz danych.

Zgodnie z Rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 01.03.2006r w sprawie zmian organizacyjnych
w Siłach Powietrznych,  z dniem 01 lipca podporządkowano Dowódcy 1.ORel.

3. batalion radioelektroniczny w Sandomierzu
2. batalionu radioelektronicznego w Lidzbarku Warmińskim.

  

UDZIAŁ W MISJACH POKOJOWYCH
ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Do międzynarodowych misji pokojowych ONZ, oficerowie naszej Jednostki zostali włączeni
w 1973 r. kiedy to na Bliskim Wschodzie utworzono zwarte kontyngenty wojskowe, by na Półwyspie Synaj
i Wzgórzach Golan nadzorować rozejm pomiędzy Izraelem a Syrią , Egiptem i Libanem- misje
UNEF, UNDOF, UNFIL

Od początku lat 90 nasi oficerowie brali udział ONZ w Namibii – UNTAG, Chorwacji –UNCRO, ale również
w kierowanych przez NATO misjach pokojowych na Bałkanach –
SFOR, KFOR, czy też
w ramach międzynarodowej koalicji działającej wprawdzie zgodnie z mandatem
ONZ ale nie pod jej flagą
w HaitiMNF.

50-LECIE ISTNIENIA JEDNOSTKI

W dniach 14–15 sierpnia 2007r. 1. Ośrodek Radioelektroniczny obchodził  50- lecie powstania.

W uroczystościach udział wzięli:

- poseł na sejm ziemi grójeckiej,
- przedstawiciele Dowództwa Sił Powietrznych,
- władze samorządowe i administracyjne Miasta i Gminy Grójec,
- przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych,
- byli dowódcy i żołnierze zawodowi oraz stan osobowy Ośrodka.

W dniu 14.07.2007r. nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków oraz sztandaru Ośrodka między nowo wyznaczonym dowódcą Ośrodka płk Stefanem WALOWSKIM i byłym dowódcą płk Markiem GRZMIĄCZKĄ.

 

 

UROCZYSTE PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY
1 OŚRODKA RADIOELEKTRONICZNEGO

W dniu 07.12.2009 r. w 1. Ośrodku Radioelektronicznym odbyła uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 1. ORel. W uroczystości uczestniczyli:


             Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych gen. dyw. dr Krzysztof ZAŁĘSKI
             Szef Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej SP płk Andrzej MICHALSKI


oraz władze samorządowe i administracyjne Miasta i Gminy Grójec, delegacje służb mundurowych i instytucji cywilnych, żołnierze i pracownicy wojska.
Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej obowiązki Dowódcy 1 Ośrodka Radioelektronicznego objął płk Wojciech KRAJZA dotychczasowy Szef Logistyki.
Zdający dowódca płk Stefan WALOWSKI, który tą funkcję sprawował od sierpnia 2007 roku, został wyznaczony do pełnienia służby w strukturach NATO.

 

9

 

W dniu 08.03.2010 r. w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie pod kierownictwem Ministra Obrony Narodowej Bogdana KLICHA odbyła się doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP, w której uczestniczył dowódca 1. Ośrodka Radioelektronicznego Pan płk Wojciech KRAJZA.
W obradach udział wziął Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech KACZYŃSKI,    przedstawiciele parlamentu, władz państwowych i wojskowych.
Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2009 r. Minister Obrony Narodowej Bogdan KLICH wyróżnił między innymi 1 Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu.

W dniu 02.05.2010 r. podczas centralnych obchodów Dnia Flagi RP na Placu Zamkowym 
w Warszawie marszałek Sejmu, pełniący obowiązki Prezydenta RP Bronisław Komorowski wręczył flagi  państwowe i certyfikaty dowódcom 10 wyróżnionych jednostek wojskowych. Wśród nich znalazł się   1 Ośrodek Radioelektroniczny.

W dniu 7 września 2010 roku w 1. Ośrodku Radioelektronicznym odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, na czele z attache lotniczym USA w Polsce, płk Mary Peterson.
Delegacja zapoznała się z zadaniami i strukturą Ośrodka oraz ze sprzętem będącym na jego wyposażeniu. W trakcie spotkania goście zaprezentowali również swoją działalność służbową.
Na zakończenie wizyty, amerykańska delegacja zwiedziła Salę Tradycji, gdzie zapoznała się z historią naszej jednostki. Pani płk Peterson wpisała się do księgi pamiątkowej Ośrodka.

10

UROCZYSTE PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY
1 OŚRODKA RADIOELEKTRONICZNEGO

W poniedziałek, 15 listopada 2010 roku w 1. Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Ośrodka. 
Nowym Dowódcą 1. Ośrodka Radioelektronicznego został płk Andrzej KOZERA dotychczasowy zastępca dowódcy.

W uroczystości uczestniczył Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych - 
gen.dyw. pil. Sławomir KAŁUZIŃSKI

11

 

12

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych