BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Przedmiot działania

Przedmiot działania.

 

1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny podległy Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych przeznaczony jest do prowadzenia  działalności bojowej, szkoleniowej dowództwa, sztabu, podległych pododdziałów i rezerw osobowych na terenie kraju. W kompetencjach ośrodka leży kształcenie zawodowe i szkolenie specjalistyczne. Ośrodek utrzymuje w gotowości siły i środki do zabezpieczenia działalności szkoleniowej. Pełni istotną funkcję w systemie obrony państwa. Realizuje zadania zapewniające osiągnięcie wymaganych zdolności w ramach potrzeb obronnych oraz zobowiązań sojuszniczych, koalicyjnych i międzynarodowych.


Kadra kierownicza:

  •         Dowódca - płk Andrzej KOZERA

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych