BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Status prawny

 1)  Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr Pf-92/Org. z dnia 20 września 1999r. w sprawie rozformowania
      Jednostki Wojskowej 2962 i sformowania 1. Ośrodka Radioelektronicznego (JW. 3411);

2)  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 10/MON z dnia 28 czerwca 2006 roku
     (Dz.Urz. MON z 2006r Nr 12 poz. 142);

3)  Rozkaz Dowódcy Sił Powietrznych Nr PF-211 z dnia 08 września 2010 roku  w sprawie zmian organizacyjnych
      w Siłach Powietrznych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych