BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Aktualności
ZAWODY PATRIOTYCZNO – OBRONNE
15.06.2018
DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W dniu 14 czerwca 2018 r. w 1. Ośrodku Radioelektronicznym odbyła się II edycja Zawodów Patriotyczno – Obronnych dla Szkół Ponadgimnazjalnych współorganizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu oraz Liceum
Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie. W zmaganiach sportowych, poza przedstawicielami powyższych szkół, udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego  „Warszawa” w Warce
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach
– w sumie cztery drużyny.

Otwarcia zawodów dokonał Zastępca Dowódcy 1. Ośrodka Radioelektronicznego
– ppłk Piotr Janicki, który przywitał dyrektorów i przedstawicieli grona pedagogicznego szkół biorących udział w zawodach oraz głównych bohaterów wydarzenia
– drużyny młodzieży biorącej udział w sportowej rywalizacji.

Zawody rozpoczął quiz dotyczący symboliki państwowej i wojskowej. Uczestnicy dobrze poradzili sobie z pytaniami, choć ocenili je jako niełatwe. Największą ilość punktów zdobyli przedstawiciele drużyn z ZSP w Białobrzegach i LO w Warce.

Kolejny etap zawodów, obejmujący konkurencje sprawnościowe, rozpoczął
się od konkurencji wymagającej nie lada sprawności i wytrzymałości - biegu na 800 metrów z obciążonym plecakiem. Uczestnicy nie mieli jednak zbyt wiele czasu
na odpoczynek, bo czekały ich kolejne konkurencje: mini – turniej siatkówki i ćwiczenia siłowe. Najlepiej na tym etapie poradzili sobie uczniowie z ZSP w Jasieńcu,
a zaraz za nimi uplasowała się drużyna z ZSP w Warce.

Po dużej dawce wysiłku fizycznego, drużyny musiały zmierzyć się
ze sprawdzianem umiejętności ściśle związanych ze specyfiką wojskową, takich jak: strzelanie na celność z karabinka szturmowego „BERYL”, nakładanie maski przeciwgazowej na czas i rzut granatem na celność. Najlepiej na tym etapie wypadła drużyna z ZSP w Białobrzegach, ale przedstawiciele pozostałych szkół również poradzili sobie bardzo dobrze.

Końcowy etap rozgrywek obejmował turniej piłki nożnej i mini – turniej
„piłkarzyki”, jednak zmęczonych zawodników czekała na koniec jeszcze jedna niespodzianka w postaci kolejnego quizu – tym razem sprawdzającego wiedzę z historii
1. ORel., historii Wojska Polskiego i dziejów Polski.

Po przeliczeniu dzielnie zdobywanych punktów nadeszła chwila ogłoszenia wyników przez ppłk. Piotra Janickiego, który pogratulował wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu przygotowania i bardzo dobrych wyników, a także podziękował ich nauczycielom i wszystkim, którzy włączyli się w organizację zawodów.

Miejsce I zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Białobrzegach, wyprzedzając jednym punktem Zespół szkół Ponadgimnazjalnych
w JasieńcuII miejsce, III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce, zaś IV miejsce – drużyna z Liceum Ogólnokształcącego w Tarczynie.

Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom oraz młodzieży ze szkół biorących udział
w zawodach i gratulujemy wysokiego poziomu przygotowania. Serdeczne gratulacje składamy zwycięskiej drużynie, jak również pozostałym zespołom, które walczyły równie dzielnie.

Specjalne podziękowania kierujemy do: współorganizatorów zawodów,  klubu wojskowego 1.ORel., sekcji szkolenia 1. ORel. – za przygotowanie
i przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych, pracowników MUŚ, którzy czuwali
nad bezpieczeństwem uczestników zawodów, sekcji żywieniowej 1. ORel i wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tego przedsięwzięcia.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych