BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Aktualności
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
06.03.2018
w 1.ORel. w Grójcu i GRE Lidzbark Warmińskim.

Główne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" odbyły
się  w 1. ORel w dniu 01.03.2018 r. pod pomnikiem „Gloria Victis” na Placu Wolności w Grójcu
i w dniu 04.03.2018 r. w  GRE Lidzbark Warmińskim na cmentarzu komunalnym,  pod pomnikiem „W Hołdzie Poległym Pomordowanym i Zamęczonym Obrońcom Ojczyzny”. W Grójcu  uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele, Marszałka Senatu Pana Stanisława KARCZEWSKIEGO - Pani  Weronika PIWARSKA, Ministra - Szefa  Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marka SUSKIEGO -  Pani Teresa BEDNARSKA, „Żołnierze Wyklęci”: mjr Zygmunt LATOSZYŃSKI,
mjr Marian KOŁOMAŃSKI, ktp. Stanisław ZIĘBA, wadze starostwa, powiatu miasta, gminy, kompania honorowa,  żołnierze i pracownicy RON 1.ORel wraz z Dowódcą Andrzejem KOZERĄ, żołnierze 61. Batalion Lekkiej Piechoty z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej,
wraz z Dowódcą ppłk Januszem OSTROWSKIM, duchowieństwo, służby mundurowe, harcerze, organizacje społeczne, młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy GRÓJCA.  Zgodnie
z ceremoniałem wojskowym odczytany został  Apel Pamięci i oddana salwa  honorowa ku czci Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych. Na zakończenie uroczystości delegacje uczestniczące
w uroczystości  złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą bohaterów walki podziemnej, Dowódca 1.ORel wraz kombatantami, władzami Grójca zapalił znicz pamięci. Uroczystości towarzyszyła wystawa tematyczna poświęcona historii Żołnierzy Wyklętych, zorganizowana
przez  klub wojskowy  z 1. Ośrodka Radioelektronicznego. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych" żołnierze i mieszkańcy Grójca  wzięli udział w ogólnopolskiej zbiórce krwi pod hasłem „SpoKREWnieni Służbą” zorganizowaną na bazie mobilnego punktu poboru krwi
z RCKiK w Radomiu. W akcji wzięło udział 38 żołnierzy i mieszkańców Grójca,  łącznie oddano 17,1 l. krwi.                          

     

            W dniu 04 marca 2018r.  w  Goszczynie odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”. W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Marszałka Senatu RP
i Ministra Marka Suskiego, poseł na Sejm RP Pan  Dariusz BĄK, Dowództwo 1.ORel, władze starostwa,  powiatu, gminy, lokalni samorządowcy, mieszkańcy. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta z udziałem pocztów: sztandarowego 1. ORel, Armii Krajowej Obwodu GŁUSZEC, organizacji społecznych, szkół. Po mszy świętej pod pomnikiem
„Za Udział W Walce O Niepodległość Polski 1948 – 1956” odbyła  się cześć patriotyczna.
Odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową, złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicz pamięci. Udostępniono do obejrzenia, wystawę poświęconą ,,Żołnierzom  Wyklętym” z udziałem  Grupy Rekonstrukcji Historycznej  z WARKI.

                                                                                                         

                                                                                                          Tekst i zdjęcia:

                                                                                                          Sekcja Wychowawcza

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych