BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Aktualności
150. ROCZNICA URODZIN MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
06.12.2017
...

5 grudnia 1867 r., w  Zułowie na Wileńszczyźnie, przyszedł na świat Józef Klemens Piłsudski. Twórca Legionów, Wskrzesiciel Niepodległej Polski, Naczelnik Państwa prawdziwy Mąż Opatrznościowy, który poprowadził Polaków ku Niepodległości.

Uroczyste obchody tej doniosłej rocznicy w 1. Ośrodku Radioelektronicznym rozpoczęto 4 grudnia otwarciem wystawy wypożyczonej z  Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej pn. " NACZELNIK PAŃSTWA I MARSZAŁEK POLSKI JÓZEF  PIŁSUDSKI 1867 - 1935" połączonej   z prelekcją wygłoszoną przez Szefa Sekcji Wychowawczej mjr. Daniela SIMKOWSKIEGO  na temat  życia i działalności Józefa Piłsudskiego.

5 grudnia pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego  na terenie miasta Grojec wystawiono wartę honorową  1.ORel . Delegacja żołnierzy wraz z zastępcą Dowódcy ppłk. Piotrem JANICKIM  złożyła kwiaty  i zapaliła symboliczny znicz. Mieszkańcy miasta mogli obejrzeć wystawę poświęconą Marszałkowi Józefowi PIŁSUDSKIEMU wyeksponowaną obok pomnika..

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych