BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Wykaz niezbędnych dokumentów

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień ubiegając się do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych lub podoficerów zawodowych.

 

1.  Życiorys.
2.  Odpis skrócony aktu urodzenia (uwierzytelniona kopia).
3.
  Opinia dowódcy jednostki wojskowej (ze wskazaniem proponowanego stanowiska służbowego, specjalności wojskowej oraz potrzeby posiadania poświadczenia bezpieczeństwa).

4.  Świadectwo ukończenia szkoły (uwierzytelniona kopia).
5. 
Świadectwo pracy (uwierzytelniona kopia).

6.  Prawo jazdy lub inne wymagane dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych na przewidywanym stanowisku (uwierzytelniona kopia).
7.
  Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

8.
  Wyciąg z protokołu egzaminacyjnego wraz z wynikami przeprowadzonych kwalifikacji.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych